PROJEKT ZADASZENIA SCENY W PARKU HERBERTA

AMFITEATR W PARKU HERBERTA
AMFITEATR W PARKU HERBERTA
ZADASZENIE SCENY W PARKU HERBERTA
AMFITEATR W PARKU HERBERTA
ZADASZENIE SCENY

[20]

INWESTOR:  DZIELNICA BIELANY

LOKALIZACJA:  PARKU HERBERTA, WARSZAWA

FAZA:  PROJEKT KONCEPCYJNY