WĘZEŁ PRZESIADKOWY MOBILNY LOF W ŚWIDNIKU

MOBILNY LOF
MOBILNY LOF
węzła przesiadkowego Mobilny LOF

[72]

INWESTOR:  MIASTO ŚWIDNIK

LOKALIZACJA:  UL.KOLEJOWA/ KLUBOWA, ŚWIDNIK

FAZA:  PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY