MODERNIZACJA POM. HANDLOWYCH NA CELE BIUROWE (NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI), WARSZAWA, UL. KRZYWICKIEGO