PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WZGÓRZA MARII MAGDALENY Z WIEŻĄ WIDOKOWĄ NA POTRZEBY INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ W GMINIE KRASNE

WIEŻA WIDOKOWA
WIEŻA WIDOKOWA
WZG MARII MAGDALENY
WIEŻA WIDOKOWA
WIEŻA WIDOKOWA
WIEŻA WIDOKOWA
WZG MARII MAGDALENY
wieża widokowa
wieża widokowa
wieża widokowa w Malawie

[75]

INWESTOR:  GMINA KRASNE

LOKALIZACJA:  WZG MARII MAGDALENY, POW. RZESZOWSKI

FAZA:  PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY