PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD POTRZEBY INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ W MALAWIE

SKWER INTEGRACYJNY
SKWER W MALAWIE
SKWER W MALAWIE
SKWER INTEGRACYJNY W MALAWIE
SKWER W MALAWIE
TEREN REKREACYJNY W MALAWIE
SKWER
SKWER W MALAWIE
SKWER SZACHOWY
SKWER W MALAWIE
SKWER

[76]

INWESTOR:  GMINA KRASNE

LOKALIZACJA:  MALAWA, POW.RZESZOWSKI

FAZA:  PROJEKT BUDOWLANY