MODERNIZACJA POM. SANITARNYCH(NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI), WARSZAWA, UL. KRZYWICKIEGO