REWITALIZACJA SKWERU SYBIRAKÓW

SKWER SYBIRAKÓW
SKWER SYBIRAKÓW
SKWER SYBIRAKÓW
SKWER SYBIRAKÓW

[73]

INWESTOR:  DZIELNICA WOLA MIASTA STOŁ.WARSZAWY

LOKALIZACJA:  SKWER SYBIRAKÓW, WARSZAWA

FAZA:  PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY